Hakkımızda

Bank of America Yatırım Bank A.Ş.

15 Ekim 1991 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Ağustos 1991 tarih ve 1991/2066 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile verilen izne istinaden kurulan Tat Yatırım Bankası A.Ş., 6 Şubat 1992 tarihinde tescilini müteakip 12 Şubat 1992 tarihinde Ana Sözleşmesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanması üzerine yatırım bankası statüsünde faaliyet göstermeye başlamıştır.

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamında 30 Kasım 2006 tarih ve 2040 sayılı karar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülmesi üzerine, Tat Yatırım Bankası A.Ş. sermayesinin %99,999’unu temsil eden paylar 7 Aralık 2006 tarihinde Merrill Lynch European Asset Holdings Inc. tarafından devralınarak, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 1 Şubat 2007 tarihinde tescil edilen Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile ticari unvanı ve işletme adı “Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.” (MLYB) olarak değiştirilmiştir. MLYB’nın yatırım bankası statüsü nedeniyle mevduat kabul etme yetkisi bulunmamaktadır ve merkezi İstanbul’da olup, herhangi bir şubesi yoktur.

 

MLYB’nın bağlı bulunduğu Bank of America Corporation ortaklık yapısı içerisinde yer alan tüm şirket ve kuruluşlar nezdinde uygulamaya geçen tüzel kişi ticari unvan, işletme adı ve marka değişikliği kapsamında, MLYB’nın ticari işletme unvanının da değiştirilmesi söz konusu olmuştur. Ana sözleşme ilgili maddesine ilişkin değişikliğin onaylandığı 26 Ekim 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının 30 Ekim 2020 tarihinde tescili ile ticaret unvanı “Bank of America Yatırım Bank A.Ş.” olarak değiştirilmiş olup, Bank of America Yatırım Bank A.Ş. olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Bankamızın mevcut ortaklık yapısı aşağıda yer alan tabloda sunulmaktadır.

 

Bankamız, %100 iştiraki olan Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.’yi ilgili yasal mercilerin onaylarının alınmasını müteakip 26 Mayıs 2017 tarihinde birleşme sureti ile devralmıştır. Bankamızın Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı izin çerçevesinde yurtiçinde (i) pay, (ii) paya dayalı türev araç, (iii) pay endekslerine dayalı türev araç ve (iv) diğer türev araçlara yönelik işlem aracılığı faaliyetleri ile sınırlı saklama faaliyetinde bulunmaktadır.

 

Vizyon:

 

Birlikte Hareket Etmek: Müşterilerimizin ve takım arkadaşlarımızın her birini ayrı ayrı değerlendirmenin önemine inanıyoruz. Disiplinli ve tutkulu bir şekilde bir işi sonuna kadar götürmeye çaba harcıyoruz. Empati kurarak ve anlayış göstererek insanlarla birebir iletişim kurmaya gayret gösteriyoruz. Müşteriler, takım arkadaşlarımız ve hizmet verdiğimiz toplum için yaptığımız her şeyin sağlam bir iş temeli üzerine inşa edildiğine inanıyoruz.

 

Sorumluluk Sahibi Olmak: Dürüstlük ve disiplinli bir risk yönetim anlayışının işimizin temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Kararlarımızın ve aldığımız aksiyonların insanların yaşamlarını etkilediğinin farkındayız. Verdiğimiz kararların açık, adil ve başarının paylaşıldığı bir temele dayanan, topluma katkı sağlayacak ve toplum içi sorumlulukları yerine getirecek şekilde olması gerektiğine inanıyoruz.

 

Çalışanların Gücünü Sahiplenmek: Çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyelin tamamını keşfetmeleri için kendilerini destekliyoruz. Farklılıkların kurumumuzu güçlendirdiğinin farkındayız ve aramızdaki düşünce, tarz, kültür, etnik ve tecrübe anlamındaki farklılıklara değer veriyoruz.

 

Takımımıza Güvenmek: Kurum genelinde herkes birlikte hareket ettiğinde en iyi sonuçların elde edileceğine inanıyoruz. En iyi takımların karşılıklı güven, ortak sahiplenme ve sorumluluk temelinde oluşturulduğuna inanıyoruz. Bir bütün olarak hareket ediyoruz ve eğer birlikte çalışırsak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağımıza inanıyoruz.

 

Misyon:

 

Müşterilerimizin finansal hayatlarını daha iyi bir konuma getirmeye yardımcı olmak.

 

Sorumlu Büyüme:

 

Herhangi bir mazeret olmaksızın piyasada büyümeli ve pazar payımızı genişletmeliyiz.

 

Müşteri odaklı strateji ile büyümeliyiz.

 

Risk Yönetimi Çerçevesine uygun bir şekilde büyümeliyiz.

 

Sürdürülebilir bir şekilde büyümeliyiz.

 


Ortaklık Yapısı

Bank of America Websitemizden Ayrılıyorsunuz.

“Devam” seçeneğine tıkladığınızda, Bank of America ile bağlantısı olmayan, farklı gizlilik politikalarına ve güvenlik seviyesine sahip olabilecek bir websitesine yönlendirileceksiniz. Bank of America, bu sitelerde yayınlanan veya teklif edilen içerik, erişilebilirlik, görüş, ürün veya hizmetleri kontrol etmez, garanti etmez ve bunlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir önceki sayfaya geri dönmek için “İptal” seçeneğini kullanabilirsiniz.

İptal Devam